Algemene voorwaarden & campingreglement

Recron voorwaarden

Voor uw verblijf hanteren wij de voorwaarden van de Recron:

Voorwaarden toeristische kampeerplaatsen

Voorwaarden vaste plaatsen

Voorwaarden seizoenplaatsen

Voorwaarden vakantieverblijven

Campingreglement

Op de camping gelden de volgende regels:

Deze huisregels zijn bedoeld om duidelijkheid te verstrekken over een groot aantal praktische zaken op het terrein en kunnen worden gezien als “gedragsregels”. Indien een recreant zich niet aan de ‘regels voor verblijf’ houdt kan dit in uiterste consequentie leiden tot opzegging van de overeenkomst door de directie camping. Als algemene richtlijn geldt dat u bij twijfel of vragen even overlegt met directie camping.

 1. Alle overeenkomsten voor verblijf op Camping de Watertoren worden gesloten conform de Recron-standaard-voorwaarden.
 2. Elke recreant wordt geacht andere kampeerders te respecteren en zich als een ‘goed en verdraagzaam kampeerder’ te gedragen.
 3. Het vrij betreden van de camping is uitsluitend toegestaan voor reeds ingeschreven recreanten. Zij behoeven zich bij aankomst niet steeds te melden.
 4. Bezoekers en logees moeten zich vooraf melden aan receptie. Zij dienen bezoekersgeld, dan wel het overnachtingtarief te voldoen, conform de tarievenlijst.
 5. De ingeschreven recreant is verantwoordelijk voor het gedrag van zijn/haar bezoek en/of logees. Ook bezoekers en logees dienen zich te houden aan regels en gebruiken.
 6. Elke recreant ontvangt per gehuurde standplaats 1 slagboomsleutel, die tevens dient als douchesleutel tegen betaling van een waarborgsom ad €25,=. Deze sleutel is strikt persoonlijk en mag niet aan derden worden overgedragen. Bij inlevering ontvangt men de waarborgsom retour. Bij verlies vervalt het recht op teruggave van de waarborgsom.
 7. De slagboom is gesloten tussen 23.00 u. ’s avonds en 7.00 u. ’s morgens.
 8. Elke recreant wordt geacht zijn/haar standplaats en kampeermiddel in goede en nette staat te hebben en te houden. Indien naar oordeel van de directie camping de gast op dit punt tekort schiet, kan deze de gast middels waarschuwingen en aanschrijvingen dwingen de tekortkomingen ongedaan te maken.
 9. Elke recreant heeft het recht 1 auto op de eigen standplaats te parkeren. Eventuele tweede auto’s en/of auto’s van bezoekers of logees dienen op de parkeerplaats bij de entree te worden geplaatst. Het is niet toegestaan de auto te gebruiken voor intern vervoer op de camping.
 10. Het rijden met een brommer of scooter op het terrein dient stapvoets te gebeuren.
 11. De maximale toegestane snelheid op wegen en paden van de camping bedraagt 5 km per uur; d.w.z. stapvoets. Kinderen, fietsers en wandelaars moeten door autobestuurders te worden gerespecteerd.
 12. Op de camping dient geluidsoverlast te worden voorkomen. Muziek en tv-installaties dienen niet buiten de eigen kampeerplaats storend hoorbaar te zijn. Gebruik van andere lawaaibronnen, zoals machines, brommers en motoren moet zoveel als mogelijk te worden voorkomen.
 13. Vanaf 23.00 uur (tot 07.00 uur) dient het stil te zijn op het terrein.
 14. Het plaatsen van partytenten, windschermen, parasols e.d. is toegestaan, mits deze bij afwezigheid (van meer dan 24 uur) worden opgeruimd/verwijderd.
 15. Het is recreanten niet toegestaan handels- en of horeca-activiteiten e.d. op het campingterrein te ontplooien. (tapinstallaties zijn niet toegestaan)
 16. Storingen aan nutsvoorzieningen (elektra, water, e.d. dienen altijd tijdig te worden gemeld aan de receptie of in de kantine.
 17. Het wordt op prijs gesteld als verdachte zaken worden gemeld; met verstrekte informatie zal vertrouwelijk worden omgegaan.
 18. Het gebruik van leidingwater voor autowassen en/of het besproeien e.d. is niet toegestaan.
 19. De horeca van de camping is geopend op vaste tijden. Deze wordt bekend gemaakt aan de entree van het restaurant. Overmatig alcoholgebruik zal worden tegengegaan en er zal een strikte sluitingstijd van 23.00 uur worden gehanteerd. Een aantal avonden per seizoen zal van deze sluitingstijd worden afgeweken i.v.m. bijzondere activiteiten e.d. In voorkomende gevallen zal de sluitingstijd tot maximaal 01.00 uur worden verlengd.
 20. Huisdieren zijn (mits aangemeld) beperkt toegestaan op het terrein onder de volgende voorwaarden:
  - op het terrein altijd aan de lijn.
  - Op de standplaats is een lange lijn toegestaan van max. 6 meter
  - Uitlaten van honden e.d. altijd buiten het terrein
  - Lawaaioverlast door bijv. blaffen dient te worden tegengegaan
  - Eventuele ongelukjes a.u.b. met schepje verwijderen. (dit geldt ook voor de parkeerplaats bij de hoofdingang). Speciale zakjes zijn aan de receptie verkrijgbaar. Honden van bezoekers/logees zijn niet toegestaan.
 21. Het gebruik van barbecues is toegestaan mits medekampeerders geen overlast van rook ondervinden. Bij zeer droog weer kan een verbod worden uitgevaardigd.
 22. Kampvuur is verboden.
 23. In het zwembad mag niet worden gedoken. Kinderen onder 12 jaar mogen het zwembadterrein uitsluitend onder begeleiding van bijv. ouders betreden.
 24. Er is geen toezicht in ons zwembad. U blijft als recreant verantwoordelijk voor de veiligheid van uzelf en uw kinderen en uw bezoek.
  Het is niet toegestaan dat bezoekers gebruik maken van het zwembad.
 25. Het sanitair is altijd geopend, behalve op de tijden dat wordt schoongemaakt. Kinderen jonger dan 6 jaar mogen uitsluitend onder begeleiding in de gebouwen komen.
 26. Post en telefoonberichten kunt u afhalen in de receptie. In dringende gevallen wordt u persoonlijk gewaarschuwd.
 27. Bezoekers zijn bij ons welkom. U blijft echter te allen tijde verantwoordelijk voor uw bezoekers. Bezoekers dienen zich altijd te melden op de receptie en het verschuldigde bezoekerstarief te voldoen. Uw bezoek dient uiterlijk 23.00 uur ons terrein te hebben verlaten. Overnachtende bezoekers dienen zich ook bij de receptie vooraf te melden in verband met opname in ons nachtregister en betalen van het overnachtingtarief. Overnachtende bezoekers dienen de camping uiterlijk voor 12.00 uur weer te verlaten. VRAAG UW BEZOEK HUN HUISDIEREN THUIS TE LATEN !!!
 28. Er is een milieustraat aanwezig, tegenover de receptie. Vuilnis kan door u gescheiden worden als volgt:
  *glas in de gele container
  *papier in de blauwe container
  *gras in tuinafval in de blauwe kantelbak
  *huisvuil in de gesloten vuilniszakken in de semi-ondergrondse containers
 29. Voor gasten met een voorseizoen en seizoenplaats, vragen wij het gras rondom de caravan en voortent zelf kort te houden. Wij maaien het gras rondom de plaats, maar vlakbij de caravan en voortent is het voor ons niet mogelijk om te maaien.